woensdag 8 februari 2012

Doseren

Gebruik makend van een flowmeter en een magneetventiel of pomp.

Groene chemie, landbouw en innovatie

Artikel uit 2010 over bio-based chemie. http://www.ser.nl/~/media/DB_Deeladviezen/2010_2019/2010/b29279/b29279_sam.ashx