woensdag 12 juni 2013

Nieuwe aanpak inkoop onderhoud Tata Steel

Nieuwe aanpak inkoop onderhoud Tata Steel: "“Ondanks de crisis in Europa en de structurele verschuivingen op de wereldwijde staalmarkt, zien wij een goede toekomst voor ons staalbedrijf in IJmuiden”, zo stelde Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden tijdens de bijeenkomst in het Tata Steel Stadion. “Om in deze ingrijpend veranderde context succesvol te zijn, is het belangrijk dat wij onze klanten een hoge toegevoegde waarde bieden, betrouwbaar leveren en dat tegen een scherpe prijs. Onderhoud speelt daarin een belangrijke rol. Door een andere aanpak van de inkoop van onderhoud willen we de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderhoud verder verbeteren en de kosten verlagen. Wij vragen onze leveranciers om flexibiliteit en vernieuwend denken. De sleutel tot succes voor ons staalbedrijf én onze partners is gelegen in het bundelen van onze krachten om zo efficiënt mogelijk hoogwaardige en innovatieve staalsoorten te produceren. De nieuwe aanpak betekent dat het aantal leveranciers zal dalen. Onze voorkeur gaat ernaar uit om, net als nu, te blijven werken met bedrijven uit de IJmond en de metropoolregio Amsterdam”, aldus Van den Boer."

'via Blog this'

dinsdag 11 juni 2013

Tata Steel IJmuiden gaat bezuinigen op onderhoudswerk | Haarlem

Tata Steel IJmuiden gaat bezuinigen op onderhoudswerk | Haarlem: "Regionale onderhoudsbedrijven moeten er serieus rekening mee houden dat het aantal klussen bij Tata Steel in IJmuiden binnenkort afneemt of dat er daar voor hen zelfs helemaal geen werk meer is."

'via Blog this'

Aa en Maas - website — Waterrapportage Noord-Brabant, persbericht

Aa en Maas - website — Waterrapportage Noord-Brabant, persbericht: "In het oppervlaktewater van Brabantse sloten, beken en rivieren zien we te veel schadelijke stoffen die er niet in thuishoren. Dit vraagt om onze zorg én om slimme maatregelen'."

'via Blog this'