zaterdag 31 maart 2012

DELFT ZOEKT DAADKRACHTIGE INNOVATORS DIE BRAK GRONDWATER OMZETTEN IN BRUIKBAAR WATER | Delftse Post | dé Weekkrant

DELFT ZOEKT DAADKRACHTIGE INNOVATORS DIE BRAK GRONDWATER OMZETTEN IN BRUIKBAAR WATER | Delftse Post | dé Weekkrant: "In Delft Noord wordt jaarlijks 10 miljoen m3 brak grondwater opgepompt en geloosd op zee. Dit water kan worden gebruik als grondstof voor bijvoorbeeld gietwater (Greenporttelers), drinkwater, koelwater of proceswater (industrie). Daarvoor moet het grondwater slim gezuiverd worden. Daarom organiseert Delft Blue Technology (DBT) in samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (GR) twee bijeenkomsten voor marktpartijen die door toepassen van innovatieve technieken een goed haalbare business case zien."

'via Blog this'

AgriHolland Nieuws: Ctgb laat drie biociden toe in de veehouderij

AgriHolland Nieuws: Ctgb laat drie biociden toe in de veehouderij: "Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de collegevergadering van 28 maart besloten tot de toelating van een drietal middelen voor gebruik in de veehouderij. Het betreft de middelen INO GRIF, Tevan-PANOX en Tevan-PANOX 1816.
"
'via Blog this'

woensdag 28 maart 2012

The Big Picture

TED Blog | TEDxChange: The Big Picture: "What is your role in solving the world’s biggest problems? Climate change, global poverty, the AIDS/HIV crisis — solving these problems will demand big thinking and unprecedented international cooperation."

'via Blog this'

Norske Skog Sells Norway, Chile Assets to Reduce Debt - Businessweek

Norske Skog Sells Norway, Chile Assets to Reduce Debt - Businessweek: "The Chilean sale will “improve Norske Skog’s cash flow and financial position,” Chief Executive Officer Sven Ombudstvedt said. The Norwegian sale will result in an accounting gain of 30 million kroner, the company said.

Norske Skog is grappling with about 7.9 billion kroner of debt after three quarters of losses amid oversupply in the newsprint market, competition from online media and rising raw- material costs. Norske Skog decided in November to close the Follum mill, which had the highest unit costs of all its mills in Norway."

'via Blog this'

dinsdag 27 maart 2012

Hoe nieuwe businessmodellen tot groei leiden

Hoe nieuwe businessmodellen tot groei leiden: "Met Groeimodellen reiken Yousri Mandour, Kris Brees en Roy Wenting hun lezers twaalf modellen aan om groei te bewerkstelligen. Eind april verschijnt dit boek maar uiteraard sprak Managementboek Magazine alvast met een van de auteurs, Yousri Mandour: ‘Mijn ideaal is het dat mensen geïnspireerd raken door onze voorbeelden en dat ze de vertaalslag naar hun eigen organisatie willen maken.’"

'via Blog this'

FoodHolland Nieuws: Duurzaamheid in keten vaak meer door ondernemers gedreven dan door markt

FoodHolland Nieuws: Duurzaamheid in keten vaak meer door ondernemers gedreven dan door markt: "Zie voor meer informatie de nota Innovatie en duurzaamheid in agrofoodketens; Een handreiking om innovatieve ketenconcepten in een duurzaam businessmodel te stimuleren en de brochure Duurzame innovaties in agrofoodketens; Handreiking voor adviseurs en ondernemers op de site van het LEI."

'via Blog this'

Nieuwe biocideverordening

In september 2013 wordt de bestaande biocidenrichtlijn vervangen door 
een verordening. Het Europees Parlement bereikte daarover eind januari 
overeenstemming. Belangrijkste winst voor de industrie: een gelijk speelveld 
in de 27 EU-lidstaten. Nadelen zijn er ook: de hoogte van de kosten voor 
toelating tot de hele EU is ongewis en er verdwijnen misschien stoffen die 
onder de richtlijn waren toegestaan. 'via Blog this'

Mourik.com - Innovatieve technieken Bedrijven

Mourik.com - Innovatieve technieken Bedrijven: "Innovatieve technieken Bedrijven"

'via Blog this'

Referenties - PAQUES

Referenties - PAQUES: "Norske Skog in Halden, Noorwegen runt een papierfabriek met een capaciteit van 1500 ton per dag, die dagelijks 900 ton mechanische pulp uit sparrenhout produceert. In 1992 installeerde Norske Skog een installatie voor de behandeling van effluent met een BIOPAQ®UASB-bioreactor. Na 15 jaar goed te hebben gefunctioneerd werden de UASB-modules door Paques aangepast om weer lange tijd goed en stabiel te kunnen functioneren."

'via Blog this'

maandag 26 maart 2012

Syngenta en UNIVEG gaan samenwerken: Groente Net

Syngenta en UNIVEG gaan samenwerken: Groente Net: "De samenwerking borduurt voort op proefovereenkomsten tussen UNIVEG en Syngenta, inclusief een zeer succesvolle samenwerking tussen de twee bedrijven en de telers van Italiaanse druiven.
Martin Kodde, Head of Food Chain Engagement EAME bij Syngenta zei: "We zijn erg verheugd dat we deze overeenkomst kunnen aangaan met UNIVEG. Met dit bedrijf delen we onze toewijding aan duurzaam geproduceerd, hoog kwalitiatief, veilig en betaalbaar voedsel. Door samen te werken zullen we plaatselijke telers door geheel Europa, Afrika en het Middenoosten ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van supermarkten en consumenten en daarmee toegevoegde waarde voor hun business realiseren.""

'via Blog this'

Wat doen de waterbedrijven op Wereldwaterdag? - Kennis van kraanwater

Wat doen de waterbedrijven op Wereldwaterdag? - Kennis van kraanwater: "Vandaag is het Wereldwaterdag. Op deze dag besteden we aandacht aan de wereldwijde waterproblematiek. Voor ons is het vanzelfsprekend dat je de kraan opendraait en er veilig en schoon water uitkomt dat je zo kunt drinken. In ontwikkelingslanden moeten mensen kilometers lopen voor een emmertje water. "

'via Blog this'

donderdag 22 maart 2012

BRL-K903 - Mosman Installatie & Kunststoftechniek BV - Hengelo Nederland

BRL-K903 - Mosman Installatie & Kunststoftechniek BV - Hengelo Nederland: "Onder de klanten van Mosman bevinden zich ook steeds meer opdrachtgevers, die de expertise van Mosman inschakelen om de veelal verouderde en onveilige chemicaliën opslag- en doseersystemen te vernieuwen conform de nieuwe wettelijk verplichte BRL-K903 regeling. Mosman Installatie & Kunststoftechniek B.V. is in het bezit van dit BRL-K903 certificaat."

'via Blog this'

Over AquaServa - AquaServa

Over AquaServa - AquaServa: "AquaServa is afkomstig uit de watersector. Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1999 houden wij ons bezig met bacterievrijwater, het oplossen van legionellaproblematiek en het beheer van waterinstallaties. Onze aanpak bij installaties strekt van keuring en advies op basis van regelgeving, tot aan besparing en uitvoering van installatieaanpassingen."

'via Blog this'

zondag 18 maart 2012

UV-desinfectie in kranen - Technisch Weekblad is hét weekblad voor technici die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in techniek en innovatie.

UV-desinfectie in kranen - Technisch Weekblad is hét weekblad voor technici die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in techniek en innovatie.: "Philips demonstreerde deze week een compact lichtelement voor in kranen en waterfilters in de gootsteen dat bacteriën in het water kan doden.
Deze zogeheten InstantTrust kan water desinfecteren op de plaats waar het gedronken wordt en moet vooral in de Derde Wereld de volksgezondheid gaan verbeteren. Het element is zo compact dat leiding-, kraan-, zwembad-, drinkwaterbedrijven en gootsteenfabrikanten het op allerlei manieren in hun producten kunnen inbouwen. Het slaagt erin bacteriën volgens een bepaald geheim procedé te doden met UV-licht. Philips Lighting heeft in samenwerking met het bedrijfsleven jaren aan de UV-technologie gewerkt."

'via Blog this'

WB 1.4G

keerklep

keerklep: "keerklep
Een keerklep is een klep die bv. vermijdt dat water in een drinkwaterinstallatie terugstroomt. De keerklep is een los onderdeel (foto linksonder) of is in een kraan ingebouwd (foto rechtsonder, in de vorm van een beluchter). 
Er bestaat ook een Nicoll pvc keerklep (Arnomij) die zowel verticaal als horizontaal in de spoelwaterafvoerleiding geplaatst kan worden. Deze laatste keerklep voorkomt dat spoelwater in de gootsteen stroomt.
Ook in rioleringssystemen worden keerkleppen toegepast."

'via Blog this'

Wegener lasstompbank A.F. Verder-Vleuten 1963 | Lever Kunststoftechniek

Wegener lasstompbank A.F. Verder-Vleuten 1963 | Lever Kunststoftechniek: "Dit apparaat is gekocht bij Handelsonderneming A.F. Verder-Vleuten, Deze onderneming is later bekend geworden als Verder Vleuten (groep). De verkoop van kunststof lasapparaten wordt nog altijd door hun gedaan onder de naam Heat Technologie."

'via Blog this'

BRL K903 regelgeving of wetgeving | Lever Kunststoftechniek

BRL K903 regelgeving of wetgeving | Lever Kunststoftechniek: "De belangrijkste reden is de  kostprijs verhogende invloed van de BRL K903-08."

'via Blog this'

donderdag 15 maart 2012

Desinfectie

Desinfectie: "Desinfectie is het doden, inactiveren of verwijderen van ziekte verwekkende organismen. Helaas bestaat er nog geen duidelijke norm voor desinfectie. Wel is het duidelijk dat instrumenten voor sterilisatie gedesinfecteerd dienen te worden. Desinfectie of eigenlijk decontaminatie van medische instrumenten vind bij voorkeur thermisch plaats. Dat wil zeggen door verhitting van de instrumenten. Het desinfecteren vindt plaats, direct na het reinigingsproces bij voorkeur in de wasmachine. Hierbij worden de instrumenten gespoeld door middel van water op een temperatuur boven de 90°C. "

'via Blog this'

Bedrijfsprofiel - Askové Kunststof Industrie en Milieutechniek

Bedrijfsprofiel - Askové Kunststof Industrie en Milieutechniek: "Askové ontwerpt en bouwt kunststof apparaten en turn-key procesinstallaties. De kern hiervan ligt in de verwerking van thermoplastische kunststoffen. Askové heeft zich daarbij onder andere gespecialiseerd in het zoeken naar praktische en efficiënte toepassingen voor het hanteren of verwerken van gassen en/of vloeistoffen in industriële processen bij haar klanten."

'via Blog this'

Groentenondernemer vecht voor behoud ‘gifbier' | Het Financieele Dagblad

Groentenondernemer vecht voor behoud ‘gifbier' | Het Financieele Dagblad: "Microgroentenondernemer Rob Baan is het gezicht van een groep tuinders die strijdt tegen de dreigende afschaf van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. ‘We gaan 20 jaar terug in de tijd.’"

'via Blog this'

woensdag 14 maart 2012

Hellebrekers Technieken | Nieuws

Hellebrekers Technieken | Nieuws: "Hellebrekers Technieken heeft het eerste gedeelte opgeleverd van Sauna Swoll te Zwolle. Deze prachtige locatie ondergaat een totale make-over. Ondertussen is de accommodatie gewoon geopend voor haar bezoekers.De eerste fase betrof de aanpak van het buitenterrein met een grote van maar liefst 2,5 hectare.
Hellebrekers Technieken heeft de complete waterbehandeling gerealiseerd. De waterbehandelingsinstallatie is uitgevoerd met chloorzuurdoseringen conform de BRL-richtlijnen. "

'via Blog this'

dinsdag 13 maart 2012

Onderzoek naar gevolgen van chloor in zwembaden

Onderzoek naar gevolgen van chloor in zwembaden: "In België is veel discussie ontstaan door een advies van de Hoge Gezondheidsraad, waarin zwemmen in zwembaden met chloor werd afgeraden voor baby’s en zeer jonge kinderen. Het chloorgebruik zou leiden tot astma enz."

'via Blog this'

Zorgen om slinkend aantal middelen: Sierteelt Net

Zorgen om slinkend aantal middelen: Sierteelt Net: "Donderdag 8 maart organiseerden Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Groeiservice een themadag over gewasbescherming. De aanwezigen uitten hun zorg over het steeds kleiner aantal middelen waarover de glastuinbouw kan beschikken. Met name het voornemen om de toelatingen voor RUB-middelen in te trekken was een punt van discussie."

'via Blog this'

donderdag 8 maart 2012

Continue electro-deïonisatie (C.E.D.I.)

Continue electro-deïonisatie (C.E.D.I.): "Voor diverse productietoepassingen worden steeds hogere eisen gesteld aan de zuiverheid van het proceswater en maakt men gebruik van een R.O.-systeem in combinatie met een C.E.D.I.-unit om ultrazuiver water te produceren."

'via Blog this'

NieuWater - Puurwaterfabriek - Technologie - Elektro deïonisatie

NieuWater - Puurwaterfabriek - Technologie - Elektro deïonisatie: "Het verwijderen van de laatste hoeveelheid mineralen (ionen) vindt plaats in de behandelingsstap elektro deïonisatie. Dit is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van waterzuivering: een combinatie van membraanfiltratie en ionenwisseling. "

'via Blog this'

'Die lessen op onze school hebben dus toch wel zin' - Geldrop-Mierlo - Regio - ED

'Die lessen op onze school hebben dus toch wel zin' - Geldrop-Mierlo - Regio - ED: ""We kozen voor de elektrospray. Die wordt al gebruikt om dingen met verf te coaten en om medicijnen toe te dienen aan longpatiënten. Wij hebben een heel andere toepassing bedacht: water ontzilten", aldus Michiel."

'via Blog this'

Nieuwe methode waterontzilting creëert vaste zoutkristallen - Waterforum - De link naar de water wereld

Nieuwe methode waterontzilting creëert vaste zoutkristallen - Waterforum - De link naar de water wereld: "De oplosbaarheid van verschillende stoffen neemt af in water met een extreem hoge temperatuur en druk. Doordat de stoffen kristallen vormen, is het mogelijk om vaste stoffen uit het water te scheiden. En dat betekent dat er bij waterontzilting geen vloeibare pekelslurry ontstaat, maar eenvoudig te verwijderen vaste stoffen. De Duitse onderzoeker Ingo Leusbrock (32) promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit in Groningen op dit onderwerp.
"

'via Blog this'

Dutchrainmaker

Dutchrainmaker: "Dutch Rainmaker provides THE most sustainable products for water production or water purification. Our systems are sustainable and environmentally friendly stand-alone wind turbines that produce fresh water from air or fresh water from salt or brakish water, whereby no energy is consumed and no chemicals are used. Especially in locations where a good infrastructure and electricity is lacking, our simple and reliable systems are needed for water production. Our challenge One of the …"

'via Blog this'

ProMinent: homepage

Een gratis pH sensor
ProMinent: homepage:

'via Blog this'

Schone rozen zonder schimmel dankzij chloor | Kennislink

Schone rozen zonder schimmel dankzij chloor | Kennislink: "Een belangrijke ziekteverwekker in rozen, de schimmel Botrytis cinerea, is heel goed te bestrijden met een scheutje chloor. Dat ontdekten Wageningse onderzoekers bij toeval."

'via Blog this'

Biologische aangroei in koelwatersysemen | Kennislink

Biologische aangroei in koelwatersysemen | Kennislink: "Mosselen, oesters en zeepokken gedijen goed in koelwatersystemen. Voor biologen en chemici vormen dergelijke vastzittende gemeenschappen een interessant studiegebied. Voor de procesoperator ligt het anders: “het kan me niet schelen wat voor beesten het zijn, het koelwatersysteem moet nu schoon”."

'via Blog this'

woensdag 7 maart 2012

jsw003-01checklist_lr.pdf

jsw003-01checklist_lr.pdf: Drinkwater checklist

'via Blog this'

deminiralisatie installatie met doseerpomp.doc

deminiralisatie installatie met doseerpomp.doc: "Demineralisatie-installatie met
doseerpompen"

'via Blog this'

Legionella in drinkwater installaties

22_becquevort1.pdf: Legionella in drinkwater installaties'via Blog this'

Optimaal CO2-doseren

Op lichtrijke dagen moet in een kas zoveel mogelijk van het fotosynthesepotentieel geprofiteerd worden. De CO2 dosering is daarbij een belangrijke factor Optimaal CO2-doseren:

'via Blog this'

Biologische afbraak.pdf

Biologische afbraak.pdf: "Via biologische afbraak kunnen bacteriën bodemverontreini-
gingen efficiënt verwijderen. Als de omstandigheden voor de
bacteriën in de bodem gunstig zijn vindt afbraak van nature
plaats. Daar waar de omstandigheden ongunstig zijn, kan de
biologische afbraak worden gestimuleerd door het toevoegen
van hulpstoffen en/of specifieke bacteriën aan de bodem. We
spreken dan van (in-situ) gestimuleerde biologische afbraak.
Gestimuleerde biologische afbraak is bij uitstek geschikt voor
het verkrijgen van een schone en veilige bodem."

'via Blog this'

Dostec

De unieke DOSTEC wordt uit hoogwaardige componenten opgebouwd. Met zijn zeer grote precisie en uitgebreide beheers- en controlemogelijkheden is de doseerpomp in te passen in geautomatiseerde en volcontinu processen.


'via Blog this'

Atec Systems B.V.

De unieke DOSTEC wordt uit hoogwaardige componenten opgebouwd. Met zijn zeer grote precisie en uitgebreide beheers- en controlemogelijkheden is de doseerpomp in te passen in geautomatiseerde en volcontinu processen. Atec Systems B.V.:

'via Blog this'

Controle drinkwater installaties

Binnenkort krijgt u bezoek van onze inspecteur, die zal controleren of uw installatie voldoet aan de richtlijnen. Zo 
beoordeelt de inspecteur of de kwaliteit in uw installatie gewaarborgd is.
'via Blog this'

zondag 4 maart 2012

Peka Kroef en waterschap werken samen aan schoner water

Het aardappelverwerkende bedrijf Peka Kroef in Odiliapeel (Noord Brabant) en het waterschap tekenden op 24 februari 2011 een intentieverklaring voor verregaande samenwerking in de waterketen.

Peka Kroef en waterschap werken samen aan schoner water:

'via Blog this'

Beton bewust - Alles over betonmortel

Industrieel afvalwater als proceswater.

Beton bewust - Alles over betonmortel:

'via Blog this'

Engiplast - Our engineering, your future

Engiplast - Our engineering, your future:

'via Blog this'

Excursie Zeton - KNCV

Zeton BV, gehuisvest op de Marssteden in Enschede, is een snelgroeiende en innovatieve international die zich bezig houdt met ontwerp, engineering en constructie van turn-key, volledig geautomatiseerde en modulair gebouwde (skid mounted) test installaties en kleinschalige productie units.
Excursie Zeton - KNCV:

'via Blog this'

Hollander techniek: Beste leerschool, de praktijk!

Hollander techniek start eigen praktijkschool.

Hollander techniek: Beste leerschool, de praktijk!:

'via Blog this'

Hellebrekers Technieken | Nieuws

Hellebrekers wint prijs WIT-Award.

Hellebrekers Technieken | Nieuws:

'via Blog this'

Hatenboer-Water Nieuws: Hatenboer-Water introduceert nieuwe huisstijl!

Hatenboer in Rotterdam heeft per 1 maart een nieuwe huisstijl. Tevens wordt de webpagina aangepakt.

Hatenboer-Water Nieuws: Hatenboer-Water introduceert nieuwe huisstijl!:

'via Blog this'

zaterdag 3 maart 2012