maandag 21 mei 2012

FoodHolland Nieuws: Snijmachines in slachthuizen kunnen bron voor Salmonella zijn

FoodHolland Nieuws: Snijmachines in slachthuizen kunnen bron voor Salmonella zijn: "Snijmachines in slachthuizen kunnen bron voor Salmonella zijn

Jaarlijks lopen tussen de 5.000 en 8.000 Nederlanders voedselvergiftiging op door het eten van varkensvlees dat besmet is met de Salmonella-bacterie. In veel van deze gevallen is het vlees besmet geraakt in het slachthuis. Tot nu toe werd vaak aangenomen dat Salmonella tijdens de slacht in het varkensvlees terechtkomt door varkens die de bacterie op hun huid of in de mest in hun darmen dragen. Joost Smid ontdekte echter aan dat besmetting ook kan plaatsvinden via kiemen op de snijmachines in het slachthuis. Smid hoopt op 5 juni op basis van zijn onderzoek te promoveren aan de Universiteit Utrecht. "

'via Blog this'

Wat Werkt; Motiverende Gespreksvoering

Wat Werkt; Motiverende Gespreksvoering: "Een empathische en motiverende houding vanhulpverleners zorgt ervoor dat cliënten actiever betrokken zijn bij de behandeling die zij krijgenaangeboden. Hierdoor boekt de hulpverlener betere resultaten. Na een training kunnenhulpverleners motiverende gespreksvoering vrij gemakkelijk in hun bestaande werkwijze inpassen.Zelfs een kleine ‘dosis’ motiverende gespreksvoering heeft vaak al een positief effect op de cliënt.Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedragschadelijk voor henzelf of hun kind. Hoe kan een hulpverlener cliënten helpen om zich bewust teworden van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te pakken? Motiverendegespreksvoering is een techniek die elke hulpverlener kan inzetten om cliënten te motiveren totverandering. In dit document zetten we op een rij wat motiverende gespreksvoering is en wat deeffecten ervan zijn. Het is een relatief nieuwe en veelbelovende therapeutische benadering. Demethode is ontwikkeld in de verslavingszorg, maar wordt inmiddels ook in de jeugdzorg en injustitiële jeugdinrichtingen gebruikt."

'via Blog this'

Dairy farmers use chlorine dioxide to keep milk fresh -- Shanghai Daily | 上海日报 -- English Window to China New

Dairy farmers use chlorine dioxide to keep milk fresh -- Shanghai Daily | 上海日报 -- English Window to China New: "He said chlorine dioxide is allowed by China's regulations on food additives for spraying on vegetables, fruits and some aquatic products to keep them from perishing. Some dairy factories use it to sterilize manufacturing equipment."

'via Blog this'

GroeneRuimte Nieuws: Brak grondwater kan toch als bron voor drinkwater dienen

GroeneRuimte Nieuws: Brak grondwater kan toch als bron voor drinkwater dienen: "een methode om zoet en brak grondwater gescheiden op te pompen en te verwerken. Op veel plekken in Nederland is brak water ondiep in de ondergrond aanwezig. Bij het oppompen van zoet water bestaat het risico dat ook onderliggend brak water naar de put toestroomt. Het opgepompte water is dan niet meer eenvoudig te gebruiken als bron voor drink- of industrieel proceswater. "

'via Blog this'

donderdag 10 mei 2012

Nereda NNOP — Home

Nereda NNOP — Home: "Nereda' staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de Nereda-technologie zuiveren aërobe bacteriën die in compacte korrels groeien het afvalwater, daar waar conventionele systemen gebruik maken van vlokkig materiaal. Dit biedt grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik, een significant kleiner bouwoppervlak en een sterke vermindering van kosten."

'via Blog this'

donderdag 3 mei 2012

FoodHolland Nieuws: Vijf buitengewoon hoogleraren benoemd aan Wageningen Universiteit

FoodHolland Nieuws: Vijf buitengewoon hoogleraren benoemd aan Wageningen Universiteit: "Dr.ir. Albert van der Wal, medeoprichter en directeur R&D bij Voltea. Hij is per 1 april benoemd tot buitengewoon hoogleraar Elektrochemische waterbehandeling. De leerstoel wordt ondergebracht bij de sectie Milieutechnologie en wordt gefinancierd door Voltea, een bedrijf dat is ontstaan binnen Unilever R&D. Voltea is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en vermarkten van duurzame elektrochemische technologie voor de ontzilting van brak water. Met zijn onderzoek in de nieuwe leerstoel wil prof. Van der Wal zich vooral richten op energiezuinige waterontzilting en selectieve verwijdering van ionen uit brak- en afvalwater. Van der Wal promoveerde in 1996 in Wageningen in de Fysische en kolloïdchemie en microbiologie."

'via Blog this'