donderdag 20 november 2014

San Diegans will soon drink purified sewage as drinking water

San Diegans will soon drink purified sewage as drinking water | UTSanDiego.com: "San Diego took a bold step toward greater water independence Tuesday when the City Council unanimously approved long-term plans to recycle sewage into drinking water by using advanced scientific techniques."'via Blog this'

dinsdag 18 november 2014

Presentatie ESTAB na vier jaar onderzoek naar waterzuivering


Presentatie ESTAB na vier jaar onderzoek naar waterzuivering: "De kerngedachte van ESTAB is dat alle stoffen uit het water gehaald kunnen worden door drie manieren van waterzuivering achter elkaar uit te voeren. Namelijk bodempassage, membraanfiltratie en actieve kool. Bij bodempassage wordt water op een natuurlijke wijze gezuiverd doordat het eerst door de bodem van de rivier of duinbekkens stroomt. Op deze wijze wordt water gezuiverd voor ruim 80 procent van de verontreinigingen."'via Blog this'

woensdag 12 november 2014

Nieuwe stappen in ‘ondergrondse waterberging’

Nieuwe stappen in ‘ondergrondse waterberging’: "B-E De Lier en KWR Watercycle Research Institute hebben de handen ineen geslagen om een oplossing te vinden voor het gietwatertekort in de regio Oostland-Westland.  Momenteel wordt er hard gewerkt aan een systeem voor ondergrondse wateropslag in Nootdorp bij Hans van der Goes. Er wordt deze week geboord voor het verzamelen van bodemmonsters en het plaatsen van peilbuizen. De 34 meter diepe bron, die het water zal injecteren, is al klaar. "
'via Blog this'

dinsdag 11 november 2014

Circulair douchesysteem oplossing voor waterschaarste | Blog | Duurzaam Gebouwd

Circulair douchesysteem oplossing voor waterschaarste | Blog | Duurzaam Gebouwd: " Betgem omschrijft de werking van de uitontwikkelde Upfallshower: “Na filtering van water duwt een pomp het water omhoog, waarbij een UV-lamp desinfecteert. Het water stroomt terug en wordt op temperatuur gehouden"'via Blog this'

Water-splitting techniques that could fuel industries and cities | Horizon Magazine - European Commission

Water-splitting techniques that could fuel industries and cities | Horizon Magazine - European Commission: "Professor Matthew Rosseinsky, coordinator of the EU-funded PhotoCatMOF project, agrees that it will be some time before this technology can be applied in our everyday lives. ‘Only if the efficiency gets to be high enough and the cost is reduced to be low enough, can the technology be put into practical applications,’ he said."'via Blog this'

maandag 10 november 2014

Evides - Industriële afvalwaterzuivering Botlek

Evides - industriewater: "Het Rotterdamse haven- en industriegebied Botlek krijgt een centrale afvalwaterzuivering. Vertegenwoordigers van vier organisaties hebben op 6 november 2014 hun handtekening gezet onder een Letter of Intent (LoI) voor de bouw van de Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB)."'via Blog this'

vrijdag 7 november 2014

Tweede Kamer wil duidelijkheid over forse tarieven Kiwa

Tweede Kamer wil duidelijkheid over forse tarieven Kiwa | TaxiPro: "Maar als blijkt dat ook deze tegen woekerwinsten worden verkocht, zullen ook de andere tarieven zeer waarschijnlijk onder de loep worden genomen."'via Blog this'

donderdag 6 november 2014

Unie van Waterschappen | Nieuwsberichten

Unie van Waterschappen
De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. Uit 135 inzendingen zijn door de jury 13 genomineerden gekozen. Op 2 december worden de winnaars bekend gemaakt."

'via Blog this'

Zoek je partners bij afvalwaterzuivering

“Waterbedrijven, focus je op afvalwaterzuivering”: "Begin november doet chemiebedrijf Huntsman tijdens het Watervisie-congres uit de doeken welke plannen het heeft voor zijn afvalwaterzuivering. Kees Schols, Site Contracts & Services Manager bij dit chemiebedrijf, legt van tevoren graag uit wat de filosofie van Huntsman is en welke cruciale rol ketensamenwerking daarbij speelt. “Ga als bedrijf niet alles zelf doen. Zoek naar partners die in iets aanvullends succesvol zijn.”"'via Blog this'

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter: "Een combinatie van oever-, membraan-, en actief koolfiltratie verwijdert nagenoeg alle organische microverontreinigingen uit drinkwaterbronnen. Dat blijkt uit een onlangs afgerond internationaal onderzoeksproject waaraan ook verschillende Nederlandse partijen deelnamen."'via Blog this'

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter: "Een combinatie van oever-, membraan-, en actief koolfiltratie verwijdert nagenoeg alle organische microverontreinigingen uit drinkwaterbronnen. Dat blijkt uit een onlangs afgerond internationaal onderzoeksproject waaraan ook verschillende Nederlandse partijen deelnamen."'via Blog this'

vrijdag 24 oktober 2014

Biologische sulfaatreductie geeft minder slibafval in RWZI’s

Biologische sulfaatreductie geeft minder slibafval in RWZI’s: "Het biologische SANI-proces dat in Hong

Kong voor slibreductie zorgt, is ook geschikt voor het behandelen van huishoudelijk afvalwater in gebieden met een meer gematigd klimaat, zoals Nederland. Dat was het resultaat van het promotieonderzoek van Tessa van den Brand van KWR Watercycle Research Institute die hierop aan de TU Delft promoveerde. Zolang er maar voldoende sulfaat in het afvalwater aanwezig is."'via Blog this'

vrijdag 17 oktober 2014

Uw eigen nieuwsoverzicht? Nu in de Kiwa NL App!

Kiwa heeft een App, de Kiwa NL App!: "De gratis Kiwa NL App is uitgebreid met de volledig naar wens aan te passen rubriek Nieuws. Via dit onderdeel blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Kiwa in Nederland. U kunt Kiwa-bedrijfsonderdelen aan- of uitvinken en zo uw eigen Kiwa-nieuwsoverzicht samenstellen - perfect aansluitend bij de onderwerpen die u interesseren en de bedrijfsonderdelen waarmee u zakendoet."'via Blog this'

dinsdag 30 september 2014

High Voltage Technology

High Voltage Technology, is een bedrijf dat onlangs (maart 2014) is gestart als spin-off van Wetsus. Over de toepassing van door Wetsus ontwikkelde Electro spray technologie zeggen ze het volgende: "We are focused on developing electro spray applications related to the production of fresh water, specifically within multi effect distillation (MED) desalination systems. Future potential electro spray markets include wastewater treatment, oil and gas industry, and drying processes."'via Blog this'

woensdag 30 juli 2014

Roerwerk voor een 140 liter opslagtank

Chemie opslagtank

Prachtig een chemie opslagtank 140 liter, knal oranje dop. De opslag tank is voorzien van draadbussen om een roerwerk of pomp, op de tank te monteren.

donderdag 15 mei 2014

Vrijstelling voor in situ apparatuur in zwembaden vervalt - Kennisnetwerk Biociden

Vrijstelling voor in situ apparatuur in zwembaden vervalt - Kennisnetwerk Biociden: "Vrijstelling voor in situ apparatuur in zwembaden vervalt

De Europese wetgeving voor biociden is per 1 september 2013 veranderd. Onder de nieuwe Verordening (BPR) vervalt de vrijstelling voor in situ generatie van chloor uit natriumchloride. Dit betekent dat stofgoedkeuring op Europees niveau en producttoelating op nationaal niveau nodig zijn. Een dossier voor goedkeuring van de werkzame stof moet uiterlijk 1 september 2016 worden ingediend. Volgens de Verordening moeten leveranciers van een werkzame stof of de leverancier van een product met een werkzame stof zich voor 1 september 2015 registeren bij ECHA." 'via Blog this'

ANP Pers Support - Water in openbare ruimte moet gezonder

ANP Pers Support - Water in openbare ruimte moet gezonder: "Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater, waardoor kinderen die in dit water spelen, ziek kunnen worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift 'Best urban water management practices to prevent waterborne infectious diseases under current and future scenarios' waar Heleen de Man 8 april op promoveert aan de Universiteit Utrecht. Het promotieonderzoek spitste zich toe op de hygiënische betrouwbaarheid van water in bedriegertjes en fonteinen, en van regenwater op straat en in wadi's. Aansluitend is onderzocht hoeveel van elk water mensen kunnen inademen of inslikken. Door voorlichting en door de bedriegertjes te vullen met drinkwater is besmetting grotendeels te voorkomen. Bedriegertjes zijn verrassende waterspuitertjes uit de grond, bedoeld om in te spelen." 'via Blog this'

Belasting op leidingwater omhoog - NOS Nieuws

Belasting op leidingwater omhoog - NOS Nieuws: "De belasting op leidingwater gaat omhoog. Dat melden bronnen rond de begrotingsonderhandelingen. De extra belasting wordt ingevoerd omdat de partijen hebben afgesproken dat de nivelleringsmaatregelen van het kabinet worden afgezwakt.

Deze afzwakking leidt tot minder belastinginkomsten. De leidingwaterbelasting moet dat compenseren.Volgens de bronnen is deze belastingverschuiving voor de partijen aanvaardbaar, omdat het zuinig waterverbruik stimuleert." 'via Blog this'

donderdag 20 februari 2014

There are no facts in the building

http://steveblank.com/2014/02/19/how-to-be-smarter-than-your-investors-continuous-customer-discovery/