dinsdag 4 december 2012

Scheepsbouw Nederland - Hatenboer-Water opent nieuwe vestiging in Singapore

Scheepsbouw Nederland - Hatenboer-Water opent nieuwe vestiging in Singapore: "De opening van de nieuwe vestiging werd deze week gevierd op de Offshore South East Asia (OSEA) in Singapore. Pauline Eizema, plaatsvervangend Nederlands ambassadeur in Singapore, luidde officieel de opening in. Op www.hatenboer-water.com.sg staat aanvullende informatie."

'via Blog this'

Hellebrekers wint innovatieprijs - Veluweland.nl

Hellebrekers wint innovatieprijs - Veluweland.nl: "WEZEP - Hellebrekers Technieken b.v. uit Nunspeet is winnaar van de Veluwse Innovatieprijs 2012, georganiseerd door VNO-NCW Noord Veluwe en het Veluws Centrum voor Technologie (VCT). Het ontvangt een kunstwerk en een cheque van 5.000 euro voor het verder verfijnen van een zuiveringstechniek, waarbij rioolwater wordt omgezet naar irrigatiewater voor de lokale landbouw. Dat is de grootverbruiker van zoet water. Voor de vinding bestaat grote internationale belangstelling van landen rond de Middellandse zee maar ook uit India`.
"
'via Blog this'

zondag 2 september 2012

Waterschappen tekenen intentieverklaring voor biobased Brabant | | BioBased EconomyBioBased Economy

Waterschappen tekenen intentieverklaring voor biobased Brabant | | BioBased EconomyBioBased Economy: "Donderdag 30 augustus ondertekenen de Brabantse Waterschappen en vertegenwoordigers van 11 Brabantse bedrijven de “Intentieverklaring Brabantse Bedrijven en Waterschappen werken samen aan innovatie voor een Biobased Brabant”. Nog 4 bedrijven hebben aangegeven deel te willen nemen en de verklaring later te ondertekenen."

donderdag 26 juli 2012

vrijdag 20 juli 2012

Evelutie » Denkmodel

Evelutie » Denkmodel: "Want ons denken bepaalt onze stemming en stemming stuurt gedrag. Belangrijk is om te onderkennen dat er meerdere werkelijkheden zijn en om te bepalen welke denkwijze het beste past op jouw organisatie en jouw vraagstuk."

'via Blog this'

Doseerstation diepbandfilter

De verontreinigde vloeistof wordt vanaf de verschillende
bewerkingsmachines machines


'Moor Doseerstation'

dinsdag 17 juli 2012

EUROPA - Press Releases - Milieu: veiligere regelgeving voor biociden

EUROPA - Press Releases - Milieu: veiligere regelgeving voor biociden: "Vandaag treedt de nieuwe biocidenregelgeving in werking die een sterke impuls aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu zal geven. Biociden zijn noodzakelijk voor de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor mensen en dieren of die schade aan materialen veroorzaken. Maar aangezien de eigenschappen ervan echter ook risico's voor mensen, dieren en het milieu kunnen vormen, moeten zij strikt worden gereguleerd. De nieuwe regelgeving inzake biociden verhoogt de veiligheid van deze chemische producten en vereenvoudigt de procedure voor de toelating ervan op de EU-markt. Dit komt het vrije verkeer van biociden in de eengemaakte markt ten goede."

'via Blog this'

Hellebrekers Technieken | Nieuws

Hellebrekers Technieken | Nieuws: "Hellebrekers Technieken focust verder op haar specialisme. Dit is de uitkomst van de strategische keuze die zij heeft gemaakt. De drie marktsegmenten zijn Industrie, Sport & Recreatie en Utiliteit. Hellebrekers Technieken heeft jarenlange ervaring binnen deze markten en scherpt haar focus binnen deze markten nog verder aan."

'via Blog this'

Metering pump - All industrial manufacturers

Metering pump - All industrial manufacturers: "Metering pumps"

'via Blog this'

woensdag 11 juli 2012

Landelijke omgevingsmanagementdag 2012 opnieuw groot succes

Landelijke omgevingsmanagementdag 2012 opnieuw groot succes: "Evenals vorig jaar heeft Royal Haskoning op 21 juni 2012 met succes bijgedragen aan de Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD2012). Op deze dag komen overheden, adviesbureaus, marktpartijen en andere betrokkenen samen om zich aan elkaar te presenteren en van gedachten te wisselen. In vele sectoren is de rol en invloed van de omgeving niet meer weg te denken. Als de projectomgeving vroeg en op een juiste manier in het besluitvormingsproces en in de uitvoering wordt betrokken vormt deze geen risicofactor maar juist een succesfactor. Royal Haskoning en DHV bemanden samen een stand en verzorgden tevens twee workshops."

'via Blog this'

RVS 304 en 316 corrosie chloor | Lever Kunststoftechniek

RVS 304 en 316 corrosie chloor | Lever Kunststoftechniek: "RVS heeft één duidelijke zwakheid en dat is de slechte corosie weerstand tegen chloor. Heel veel stoffen waar chloor in zit, b.v. keukenzout (natriumchloride/pekel), zoutzuur, magnesiumchloride,  chloorbleekloog ( natriumhypochloriet) en nog vele andere producten waar chloor in zit tasten RVS aan.

Ook RVS 316 of bouten en moeren van A4 kwaliteit worden op den duur ernstig aangetast. Om deze reden wordt RVS montagemateriaal niet meer toegestaan bij de constructie van zwembaden."

'via Blog this'

Main Page | Rombouts Kunststof Techniek

Main Page | Rombouts Kunststof Techniek: "For the manufacture of these thermoplastic products Rombouts Plastics Technology has an extensive range of machines and equipment"

'via Blog this'

Process metering pump Zentriplex from ProMinent - World Pumps

Process metering pump Zentriplex from ProMinent - World Pumps: "The Zentriplex is used as a process metering pump in the petrochemical industry, in refineries or as a special metering pump in the process industry. In the oil and gas industry it is ideal for metering a range of chemicals at the drilling hole, as well as on platforms for the metering of inhibitors, methanol or additives and in refineries it is used to meter inhibitors, drag reducers, additives, catalysts and dyes."

'via Blog this'

Etatron Chemical pumps, metering pumps, peristaltic pumps, and dosing pumps

Etatron Chemical pumps, metering pumps, peristaltic pumps, and dosing pumps: "Etatron is a leading manufacturer of chemical metering pumps, controllers, and accessories.

Etatron manufactures a wide range of electronic and motor-driven metering pumps including diaphragm pumps, peristaltic pumps, piston pumps, and hydraulic diaphragm pumps.  In addition Etatron has a line of ph controllers, redox controllers, orp controllers, chlorine residual controllers and conductivity controllers."

'via Blog this'

Aquafit4Use toont potentie waterhergebruik industrie - Drinkwater, industriewater, proceswater, afvalwater, riolering, waterbeheer, watermarkt, wereldwater, watervacatures, bedrijvenregister - WaterForum Online

Aquafit4Use toont potentie waterhergebruik industrie - Drinkwater, industriewater, proceswater, afvalwater, riolering, waterbeheer, watermarkt, wereldwater, watervacatures, bedrijvenregister - WaterForum Online: "Tijdens het recente eindcongres van het project passeerden verschillende nieuwe technologieën de revue. Zo biedt de ontzoutingstechnologie CapDi (Capacitive Deionisation) van watertechbedrijf Voltea uit Sassenheim een innovatieve manier om opgeloste zouten uit water te halen, met tegelijk een hoge wateropbrengst en een laag energieverbruik. De koeltorenapplicatie is bestemd voor het ontzouten van suppletiewater van industriële systemen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie en de chemie, maar ook in de utiliteitsbouw."

'via Blog this'

vrijdag 6 juli 2012

Dosing installations - Askové Kunststof Industrie en Milieutechniek

Dosing installations - Askové Kunststof Industrie en Milieutechniek: "Dosing installations are manufactured by Askové for numerous applications. These are primarily used for chemical dosing in all kinds of processes. We also use them with our chemical scrubbers. It is critical that the correct choice is made for the most suitable plastics and components for the dosing medium ((dosing) pumps, valves, measurement and control devices, etc.). The years of experience that Askové has gained in this field ensure that we will make the most accurate and practical choice."

'via Blog this'

Uniqfill Air - Over Uniqfill

Uniqfill Air - Over Uniqfill: "Uniqfill is al meer dan 15 jaar uw partner bij het verlagen van de uitstoot van ammoniak, stank en stof. Wij produceren en plaatsen voor elke situatie kwalitatief hoogwaardige luchtwassers met het hoogste rendement tegen de laagste kosten."

'via Blog this'

Artikel: Nieuwe opdracht begeleiding certificering BRL-K903/08. - Nieuws & mededelingen • U&C Consultancy

Artikel: Nieuwe opdracht begeleiding certificering BRL-K903/08. - Nieuws & mededelingen • U&C Consultancy: "De grootste installateur van Nederland heeft U&C Consultancy de opdracht gegund om het certificeringstraject BRL-K903/08 te begeleiden.
U&C Consultancy zal het Managementsysteem van het installatie bedrijf beoordelen en aanpassen, opdat volgend jaar met succes het certificaat BRL-K903/08 zal worden uitgereikt door KIWA. Om te komen tot een juiste Intern Kwaliteits Beheersing (IKB) systeem, zal U&C Consultancy nauw samenwerken met de KAM-coördinator."

'via Blog this'

Hellebrekers Technieken | Nieuws

Hellebrekers Technieken | Nieuws: "Op woensdag 27 juni jl. is de bouw voor het nieuwe sportcentrum in Papendrecht officieel en feestelijk gevierd door het slaan van de “eerste paal”. De handeling hiertoe is verricht door de heer Pellikaan van Bouwbedrijf Pellikaan en wethouder Koppenol. Uiteraard was Hellebrekers ook vertegenwoordigd bij dit heugelijke feit.
Hellebrekers is voor het nieuwe sportcomplex de aannemer van alle technische installaties welke op basis van een Design & Build opdracht zijn aanbesteed."

'via Blog this'

Scheepsbouw Nederland - SMM kick-off sessie

Scheepsbouw Nederland - SMM kick-off sessie: "Guy Heijnen, Hatenboer-Water BV
'Uitermate geslaagd en zeer nuttig. We werden even op scherp gezet.'"

'via Blog this'

maandag 18 juni 2012

Aquafit4Use toont potentie waterhergebruik industrie - Waterforum - De link naar de water wereld

Aquafit4Use toont potentie waterhergebruik industrie - Waterforum - De link naar de water wereld: " Ook de hybride FACT-technologie, een combinatie van kristallisatie en filtratie om water te ontharden, waarbij het gevormde calciumcarbonaat wordt hergebruikt, stond volop in de belangstelling. Bij papierproducent SAPPI in Maastricht toonden verschillende praktijkproeven het potentieel van deze technologie aan. "

'via Blog this'

maandag 21 mei 2012

FoodHolland Nieuws: Snijmachines in slachthuizen kunnen bron voor Salmonella zijn

FoodHolland Nieuws: Snijmachines in slachthuizen kunnen bron voor Salmonella zijn: "Snijmachines in slachthuizen kunnen bron voor Salmonella zijn

Jaarlijks lopen tussen de 5.000 en 8.000 Nederlanders voedselvergiftiging op door het eten van varkensvlees dat besmet is met de Salmonella-bacterie. In veel van deze gevallen is het vlees besmet geraakt in het slachthuis. Tot nu toe werd vaak aangenomen dat Salmonella tijdens de slacht in het varkensvlees terechtkomt door varkens die de bacterie op hun huid of in de mest in hun darmen dragen. Joost Smid ontdekte echter aan dat besmetting ook kan plaatsvinden via kiemen op de snijmachines in het slachthuis. Smid hoopt op 5 juni op basis van zijn onderzoek te promoveren aan de Universiteit Utrecht. "

'via Blog this'

Wat Werkt; Motiverende Gespreksvoering

Wat Werkt; Motiverende Gespreksvoering: "Een empathische en motiverende houding vanhulpverleners zorgt ervoor dat cliënten actiever betrokken zijn bij de behandeling die zij krijgenaangeboden. Hierdoor boekt de hulpverlener betere resultaten. Na een training kunnenhulpverleners motiverende gespreksvoering vrij gemakkelijk in hun bestaande werkwijze inpassen.Zelfs een kleine ‘dosis’ motiverende gespreksvoering heeft vaak al een positief effect op de cliënt.Elke hulpverlener worstelt soms met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedragschadelijk voor henzelf of hun kind. Hoe kan een hulpverlener cliënten helpen om zich bewust teworden van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te pakken? Motiverendegespreksvoering is een techniek die elke hulpverlener kan inzetten om cliënten te motiveren totverandering. In dit document zetten we op een rij wat motiverende gespreksvoering is en wat deeffecten ervan zijn. Het is een relatief nieuwe en veelbelovende therapeutische benadering. Demethode is ontwikkeld in de verslavingszorg, maar wordt inmiddels ook in de jeugdzorg en injustitiële jeugdinrichtingen gebruikt."

'via Blog this'

Dairy farmers use chlorine dioxide to keep milk fresh -- Shanghai Daily | 上海日报 -- English Window to China New

Dairy farmers use chlorine dioxide to keep milk fresh -- Shanghai Daily | 上海日报 -- English Window to China New: "He said chlorine dioxide is allowed by China's regulations on food additives for spraying on vegetables, fruits and some aquatic products to keep them from perishing. Some dairy factories use it to sterilize manufacturing equipment."

'via Blog this'

GroeneRuimte Nieuws: Brak grondwater kan toch als bron voor drinkwater dienen

GroeneRuimte Nieuws: Brak grondwater kan toch als bron voor drinkwater dienen: "een methode om zoet en brak grondwater gescheiden op te pompen en te verwerken. Op veel plekken in Nederland is brak water ondiep in de ondergrond aanwezig. Bij het oppompen van zoet water bestaat het risico dat ook onderliggend brak water naar de put toestroomt. Het opgepompte water is dan niet meer eenvoudig te gebruiken als bron voor drink- of industrieel proceswater. "

'via Blog this'

donderdag 10 mei 2012

Nereda NNOP — Home

Nereda NNOP — Home: "Nereda' staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de Nereda-technologie zuiveren aërobe bacteriën die in compacte korrels groeien het afvalwater, daar waar conventionele systemen gebruik maken van vlokkig materiaal. Dit biedt grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik, een significant kleiner bouwoppervlak en een sterke vermindering van kosten."

'via Blog this'

donderdag 3 mei 2012

FoodHolland Nieuws: Vijf buitengewoon hoogleraren benoemd aan Wageningen Universiteit

FoodHolland Nieuws: Vijf buitengewoon hoogleraren benoemd aan Wageningen Universiteit: "Dr.ir. Albert van der Wal, medeoprichter en directeur R&D bij Voltea. Hij is per 1 april benoemd tot buitengewoon hoogleraar Elektrochemische waterbehandeling. De leerstoel wordt ondergebracht bij de sectie Milieutechnologie en wordt gefinancierd door Voltea, een bedrijf dat is ontstaan binnen Unilever R&D. Voltea is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en vermarkten van duurzame elektrochemische technologie voor de ontzilting van brak water. Met zijn onderzoek in de nieuwe leerstoel wil prof. Van der Wal zich vooral richten op energiezuinige waterontzilting en selectieve verwijdering van ionen uit brak- en afvalwater. Van der Wal promoveerde in 1996 in Wageningen in de Fysische en kolloïdchemie en microbiologie."

'via Blog this'

donderdag 26 april 2012

NAWI en Nijhuis Water gaan strategisch samenwerken - Achterhoek - voorpagina - Gelderlander

NAWI en Nijhuis Water gaan strategisch samenwerken - Achterhoek - voorpagina - Gelderlander: "DINXPERLO/ BORCULO - NAWI bv uit Borculo en Nijhuis Water Technology uit Dinxperlo hebben een contract ondertekend voor samenwerking op strategisch niveau. Doel is met name om de gezamenlijke exportbelangen veilig te stellen.

Door de kennis en expertise van beide bedrijven te bundelen kan de internationale markt beter bediend worden. Het productenpakket kan verbreed worden, en de verkoop en service wordt verbeterd, zo luidt de argumenattie van de beide bedrijven."

'via Blog this'

woensdag 11 april 2012

Subsidie voor kennisdeling innovatieve energieprojecten | Subsidiefocus

Subsidie voor kennisdeling innovatieve energieprojecten | Subsidiefocus: "Voert u innovatieve projecten uit op het gebied van energie? En heeft u een landbouwonderneming? Dan kunt u subsidie krijgen als u uw kennis en ervaring deelt met andere Nederlandse agrarische ondernemers. Hiervoor is de regeling Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig geopend."

'via Blog this'

dinsdag 10 april 2012

AgriHolland Nieuws: Ctgb wil speendipmiddelen op basis van jodium toelaten

AgriHolland Nieuws: Ctgb wil speendipmiddelen op basis van jodium toelaten: "Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het voornemen te besluiten tot toelating 27 middelen op basis
van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college kan besluiten tot toelating, dient het ontwerpbesluit twee weken ter inzage te liggen. Het gaat om een zestal biociden en 21 varianten van speendipmiddelen voor toepassing in de melkveehouderij met jodium als werkzame stof. Tegen het ontwerpbesluit kan tot en met 19 april bezwaar worden ingediend.
Ino GRIF, TEVAN-PANOX(1816)
"

'via Blog this'

dinsdag 3 april 2012

KWR Watercycle Research Institute

KWR Watercycle Research Institute: "Gezond water, duurzaam watergebruik en een efficiënte en innovatieve drinkwatervoorziening. Dit zijn de belangrijke onderzoeksthema’s van de Nederlandse drinkwatersector. Op 29 en 30 maart vieren de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven dat ze al veertig jaar gezamenlijk hun onderzoek en kennisuitwisseling organiseren en blikken ze terug op de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen tien jaar. KWR Watercycle Research Institute, het kennisinstituut van de waterbedrijven, is coördinator en uitvoerder van het bedrijfstakonderzoek (BTO). Het feit dat de drinkwaterbedrijven collectief en structureel investeren in wetenschappelijk, innovatief onderzoek is uniek in de wereld.  "

'via Blog this'

Vakblad voor de Bloemisterij | TOM en TNO werken aan schoon spuiwater

Vakblad voor de Bloemisterij | TOM en TNO werken aan schoon spuiwater: "De Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) en TNO zijn samen een onderzoeksproject opgestart om technologie te ontwikkelen om resten gewasbeschermingsmiddelen uit drainwater te verwijderen."

'via Blog this'

Nijhuis Water

Nijhuis water technology heeft serieuze stappen gezet met de verkoop en de bouw van
biogasinstallaties. momenteel wordt in cornwall bij sharp’s brewery, in het zuidwesten
van engeland, een anaerobe waterzuivering
gebouwd die rond Pasen van dit jaar volledig
operationeel moet zijn. bovendien heeft nijhuis
zojuist een contract getekend voor de bouw
van een vergistinginstallatie voor een van de
grootste leveranciers van kippenproducten van
de oekraïne.


'via Blog this'

zondag 1 april 2012

Reiniging / Desinfectie | PMT

Reiniging / Desinfectie | PMT: "De planning en productie van de was- en droogsystemen zijn gebaseerd op de wereldwijd erkende standaards en richtlijnen alsmede op de richtlijnen in het land van installatie:"

'via Blog this'

Imtech NV - Schoon drinkwater na natuurramp, desinfectie met chloor

Imtech NV - Schoon drinkwater na natuurramp, desinfectie met chloor: "Na natuurrampen is het van groot belang om voldoende schoon drinkwater te hebben om te voorkomen dat er epidemieën uitbreken. Hier zijn eenvoudige zuiveringsinstallaties voor, die relatief makkelijk te bedienen moeten zijn omdat geschoold personeel vaak niet voor handen is.
Martijn heeft een simulatie gemaakt van het chloordesinfectie proces rekening houdend met de verschillende fasen die de zuivering doorloopt en de producten die daarbij vrijkomen. Dit model zal worden overgedragen aan de Technische Universiteit van Bandung (Indonesië) en daar zal het daadwerkelijk gebruikt worden voor verdere ontwikkeling en bedrijfsvoering van een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Wel heeft hij een sterke aanbeveling gedaan om het model verder te testen met data die specifiek is voor de Indonesische situatie."

'via Blog this'

zaterdag 31 maart 2012

DELFT ZOEKT DAADKRACHTIGE INNOVATORS DIE BRAK GRONDWATER OMZETTEN IN BRUIKBAAR WATER | Delftse Post | dé Weekkrant

DELFT ZOEKT DAADKRACHTIGE INNOVATORS DIE BRAK GRONDWATER OMZETTEN IN BRUIKBAAR WATER | Delftse Post | dé Weekkrant: "In Delft Noord wordt jaarlijks 10 miljoen m3 brak grondwater opgepompt en geloosd op zee. Dit water kan worden gebruik als grondstof voor bijvoorbeeld gietwater (Greenporttelers), drinkwater, koelwater of proceswater (industrie). Daarvoor moet het grondwater slim gezuiverd worden. Daarom organiseert Delft Blue Technology (DBT) in samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (GR) twee bijeenkomsten voor marktpartijen die door toepassen van innovatieve technieken een goed haalbare business case zien."

'via Blog this'

AgriHolland Nieuws: Ctgb laat drie biociden toe in de veehouderij

AgriHolland Nieuws: Ctgb laat drie biociden toe in de veehouderij: "Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in de collegevergadering van 28 maart besloten tot de toelating van een drietal middelen voor gebruik in de veehouderij. Het betreft de middelen INO GRIF, Tevan-PANOX en Tevan-PANOX 1816.
"
'via Blog this'

woensdag 28 maart 2012

The Big Picture

TED Blog | TEDxChange: The Big Picture: "What is your role in solving the world’s biggest problems? Climate change, global poverty, the AIDS/HIV crisis — solving these problems will demand big thinking and unprecedented international cooperation."

'via Blog this'

Norske Skog Sells Norway, Chile Assets to Reduce Debt - Businessweek

Norske Skog Sells Norway, Chile Assets to Reduce Debt - Businessweek: "The Chilean sale will “improve Norske Skog’s cash flow and financial position,” Chief Executive Officer Sven Ombudstvedt said. The Norwegian sale will result in an accounting gain of 30 million kroner, the company said.

Norske Skog is grappling with about 7.9 billion kroner of debt after three quarters of losses amid oversupply in the newsprint market, competition from online media and rising raw- material costs. Norske Skog decided in November to close the Follum mill, which had the highest unit costs of all its mills in Norway."

'via Blog this'

dinsdag 27 maart 2012

Hoe nieuwe businessmodellen tot groei leiden

Hoe nieuwe businessmodellen tot groei leiden: "Met Groeimodellen reiken Yousri Mandour, Kris Brees en Roy Wenting hun lezers twaalf modellen aan om groei te bewerkstelligen. Eind april verschijnt dit boek maar uiteraard sprak Managementboek Magazine alvast met een van de auteurs, Yousri Mandour: ‘Mijn ideaal is het dat mensen geïnspireerd raken door onze voorbeelden en dat ze de vertaalslag naar hun eigen organisatie willen maken.’"

'via Blog this'

FoodHolland Nieuws: Duurzaamheid in keten vaak meer door ondernemers gedreven dan door markt

FoodHolland Nieuws: Duurzaamheid in keten vaak meer door ondernemers gedreven dan door markt: "Zie voor meer informatie de nota Innovatie en duurzaamheid in agrofoodketens; Een handreiking om innovatieve ketenconcepten in een duurzaam businessmodel te stimuleren en de brochure Duurzame innovaties in agrofoodketens; Handreiking voor adviseurs en ondernemers op de site van het LEI."

'via Blog this'

Nieuwe biocideverordening

In september 2013 wordt de bestaande biocidenrichtlijn vervangen door 
een verordening. Het Europees Parlement bereikte daarover eind januari 
overeenstemming. Belangrijkste winst voor de industrie: een gelijk speelveld 
in de 27 EU-lidstaten. Nadelen zijn er ook: de hoogte van de kosten voor 
toelating tot de hele EU is ongewis en er verdwijnen misschien stoffen die 
onder de richtlijn waren toegestaan. 'via Blog this'

Mourik.com - Innovatieve technieken Bedrijven

Mourik.com - Innovatieve technieken Bedrijven: "Innovatieve technieken Bedrijven"

'via Blog this'

Referenties - PAQUES

Referenties - PAQUES: "Norske Skog in Halden, Noorwegen runt een papierfabriek met een capaciteit van 1500 ton per dag, die dagelijks 900 ton mechanische pulp uit sparrenhout produceert. In 1992 installeerde Norske Skog een installatie voor de behandeling van effluent met een BIOPAQ®UASB-bioreactor. Na 15 jaar goed te hebben gefunctioneerd werden de UASB-modules door Paques aangepast om weer lange tijd goed en stabiel te kunnen functioneren."

'via Blog this'

maandag 26 maart 2012

Syngenta en UNIVEG gaan samenwerken: Groente Net

Syngenta en UNIVEG gaan samenwerken: Groente Net: "De samenwerking borduurt voort op proefovereenkomsten tussen UNIVEG en Syngenta, inclusief een zeer succesvolle samenwerking tussen de twee bedrijven en de telers van Italiaanse druiven.
Martin Kodde, Head of Food Chain Engagement EAME bij Syngenta zei: "We zijn erg verheugd dat we deze overeenkomst kunnen aangaan met UNIVEG. Met dit bedrijf delen we onze toewijding aan duurzaam geproduceerd, hoog kwalitiatief, veilig en betaalbaar voedsel. Door samen te werken zullen we plaatselijke telers door geheel Europa, Afrika en het Middenoosten ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van supermarkten en consumenten en daarmee toegevoegde waarde voor hun business realiseren.""

'via Blog this'

Wat doen de waterbedrijven op Wereldwaterdag? - Kennis van kraanwater

Wat doen de waterbedrijven op Wereldwaterdag? - Kennis van kraanwater: "Vandaag is het Wereldwaterdag. Op deze dag besteden we aandacht aan de wereldwijde waterproblematiek. Voor ons is het vanzelfsprekend dat je de kraan opendraait en er veilig en schoon water uitkomt dat je zo kunt drinken. In ontwikkelingslanden moeten mensen kilometers lopen voor een emmertje water. "

'via Blog this'

donderdag 22 maart 2012

BRL-K903 - Mosman Installatie & Kunststoftechniek BV - Hengelo Nederland

BRL-K903 - Mosman Installatie & Kunststoftechniek BV - Hengelo Nederland: "Onder de klanten van Mosman bevinden zich ook steeds meer opdrachtgevers, die de expertise van Mosman inschakelen om de veelal verouderde en onveilige chemicaliën opslag- en doseersystemen te vernieuwen conform de nieuwe wettelijk verplichte BRL-K903 regeling. Mosman Installatie & Kunststoftechniek B.V. is in het bezit van dit BRL-K903 certificaat."

'via Blog this'

Over AquaServa - AquaServa

Over AquaServa - AquaServa: "AquaServa is afkomstig uit de watersector. Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1999 houden wij ons bezig met bacterievrijwater, het oplossen van legionellaproblematiek en het beheer van waterinstallaties. Onze aanpak bij installaties strekt van keuring en advies op basis van regelgeving, tot aan besparing en uitvoering van installatieaanpassingen."

'via Blog this'

zondag 18 maart 2012

UV-desinfectie in kranen - Technisch Weekblad is hét weekblad voor technici die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in techniek en innovatie.

UV-desinfectie in kranen - Technisch Weekblad is hét weekblad voor technici die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in techniek en innovatie.: "Philips demonstreerde deze week een compact lichtelement voor in kranen en waterfilters in de gootsteen dat bacteriën in het water kan doden.
Deze zogeheten InstantTrust kan water desinfecteren op de plaats waar het gedronken wordt en moet vooral in de Derde Wereld de volksgezondheid gaan verbeteren. Het element is zo compact dat leiding-, kraan-, zwembad-, drinkwaterbedrijven en gootsteenfabrikanten het op allerlei manieren in hun producten kunnen inbouwen. Het slaagt erin bacteriën volgens een bepaald geheim procedé te doden met UV-licht. Philips Lighting heeft in samenwerking met het bedrijfsleven jaren aan de UV-technologie gewerkt."

'via Blog this'

WB 1.4G

keerklep

keerklep: "keerklep
Een keerklep is een klep die bv. vermijdt dat water in een drinkwaterinstallatie terugstroomt. De keerklep is een los onderdeel (foto linksonder) of is in een kraan ingebouwd (foto rechtsonder, in de vorm van een beluchter). 
Er bestaat ook een Nicoll pvc keerklep (Arnomij) die zowel verticaal als horizontaal in de spoelwaterafvoerleiding geplaatst kan worden. Deze laatste keerklep voorkomt dat spoelwater in de gootsteen stroomt.
Ook in rioleringssystemen worden keerkleppen toegepast."

'via Blog this'

Wegener lasstompbank A.F. Verder-Vleuten 1963 | Lever Kunststoftechniek

Wegener lasstompbank A.F. Verder-Vleuten 1963 | Lever Kunststoftechniek: "Dit apparaat is gekocht bij Handelsonderneming A.F. Verder-Vleuten, Deze onderneming is later bekend geworden als Verder Vleuten (groep). De verkoop van kunststof lasapparaten wordt nog altijd door hun gedaan onder de naam Heat Technologie."

'via Blog this'

BRL K903 regelgeving of wetgeving | Lever Kunststoftechniek

BRL K903 regelgeving of wetgeving | Lever Kunststoftechniek: "De belangrijkste reden is de  kostprijs verhogende invloed van de BRL K903-08."

'via Blog this'

donderdag 15 maart 2012

Desinfectie

Desinfectie: "Desinfectie is het doden, inactiveren of verwijderen van ziekte verwekkende organismen. Helaas bestaat er nog geen duidelijke norm voor desinfectie. Wel is het duidelijk dat instrumenten voor sterilisatie gedesinfecteerd dienen te worden. Desinfectie of eigenlijk decontaminatie van medische instrumenten vind bij voorkeur thermisch plaats. Dat wil zeggen door verhitting van de instrumenten. Het desinfecteren vindt plaats, direct na het reinigingsproces bij voorkeur in de wasmachine. Hierbij worden de instrumenten gespoeld door middel van water op een temperatuur boven de 90°C. "

'via Blog this'

Bedrijfsprofiel - Askové Kunststof Industrie en Milieutechniek

Bedrijfsprofiel - Askové Kunststof Industrie en Milieutechniek: "Askové ontwerpt en bouwt kunststof apparaten en turn-key procesinstallaties. De kern hiervan ligt in de verwerking van thermoplastische kunststoffen. Askové heeft zich daarbij onder andere gespecialiseerd in het zoeken naar praktische en efficiënte toepassingen voor het hanteren of verwerken van gassen en/of vloeistoffen in industriële processen bij haar klanten."

'via Blog this'

Groentenondernemer vecht voor behoud ‘gifbier' | Het Financieele Dagblad

Groentenondernemer vecht voor behoud ‘gifbier' | Het Financieele Dagblad: "Microgroentenondernemer Rob Baan is het gezicht van een groep tuinders die strijdt tegen de dreigende afschaf van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. ‘We gaan 20 jaar terug in de tijd.’"

'via Blog this'

woensdag 14 maart 2012

Hellebrekers Technieken | Nieuws

Hellebrekers Technieken | Nieuws: "Hellebrekers Technieken heeft het eerste gedeelte opgeleverd van Sauna Swoll te Zwolle. Deze prachtige locatie ondergaat een totale make-over. Ondertussen is de accommodatie gewoon geopend voor haar bezoekers.De eerste fase betrof de aanpak van het buitenterrein met een grote van maar liefst 2,5 hectare.
Hellebrekers Technieken heeft de complete waterbehandeling gerealiseerd. De waterbehandelingsinstallatie is uitgevoerd met chloorzuurdoseringen conform de BRL-richtlijnen. "

'via Blog this'

dinsdag 13 maart 2012

Onderzoek naar gevolgen van chloor in zwembaden

Onderzoek naar gevolgen van chloor in zwembaden: "In België is veel discussie ontstaan door een advies van de Hoge Gezondheidsraad, waarin zwemmen in zwembaden met chloor werd afgeraden voor baby’s en zeer jonge kinderen. Het chloorgebruik zou leiden tot astma enz."

'via Blog this'

Zorgen om slinkend aantal middelen: Sierteelt Net

Zorgen om slinkend aantal middelen: Sierteelt Net: "Donderdag 8 maart organiseerden Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Groeiservice een themadag over gewasbescherming. De aanwezigen uitten hun zorg over het steeds kleiner aantal middelen waarover de glastuinbouw kan beschikken. Met name het voornemen om de toelatingen voor RUB-middelen in te trekken was een punt van discussie."

'via Blog this'

donderdag 8 maart 2012

Continue electro-deïonisatie (C.E.D.I.)

Continue electro-deïonisatie (C.E.D.I.): "Voor diverse productietoepassingen worden steeds hogere eisen gesteld aan de zuiverheid van het proceswater en maakt men gebruik van een R.O.-systeem in combinatie met een C.E.D.I.-unit om ultrazuiver water te produceren."

'via Blog this'

NieuWater - Puurwaterfabriek - Technologie - Elektro deïonisatie

NieuWater - Puurwaterfabriek - Technologie - Elektro deïonisatie: "Het verwijderen van de laatste hoeveelheid mineralen (ionen) vindt plaats in de behandelingsstap elektro deïonisatie. Dit is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van waterzuivering: een combinatie van membraanfiltratie en ionenwisseling. "

'via Blog this'

'Die lessen op onze school hebben dus toch wel zin' - Geldrop-Mierlo - Regio - ED

'Die lessen op onze school hebben dus toch wel zin' - Geldrop-Mierlo - Regio - ED: ""We kozen voor de elektrospray. Die wordt al gebruikt om dingen met verf te coaten en om medicijnen toe te dienen aan longpatiënten. Wij hebben een heel andere toepassing bedacht: water ontzilten", aldus Michiel."

'via Blog this'

Nieuwe methode waterontzilting creëert vaste zoutkristallen - Waterforum - De link naar de water wereld

Nieuwe methode waterontzilting creëert vaste zoutkristallen - Waterforum - De link naar de water wereld: "De oplosbaarheid van verschillende stoffen neemt af in water met een extreem hoge temperatuur en druk. Doordat de stoffen kristallen vormen, is het mogelijk om vaste stoffen uit het water te scheiden. En dat betekent dat er bij waterontzilting geen vloeibare pekelslurry ontstaat, maar eenvoudig te verwijderen vaste stoffen. De Duitse onderzoeker Ingo Leusbrock (32) promoveerde onlangs aan de Rijksuniversiteit in Groningen op dit onderwerp.
"

'via Blog this'

Dutchrainmaker

Dutchrainmaker: "Dutch Rainmaker provides THE most sustainable products for water production or water purification. Our systems are sustainable and environmentally friendly stand-alone wind turbines that produce fresh water from air or fresh water from salt or brakish water, whereby no energy is consumed and no chemicals are used. Especially in locations where a good infrastructure and electricity is lacking, our simple and reliable systems are needed for water production. Our challenge One of the …"

'via Blog this'

ProMinent: homepage

Een gratis pH sensor
ProMinent: homepage:

'via Blog this'

Schone rozen zonder schimmel dankzij chloor | Kennislink

Schone rozen zonder schimmel dankzij chloor | Kennislink: "Een belangrijke ziekteverwekker in rozen, de schimmel Botrytis cinerea, is heel goed te bestrijden met een scheutje chloor. Dat ontdekten Wageningse onderzoekers bij toeval."

'via Blog this'

Biologische aangroei in koelwatersysemen | Kennislink

Biologische aangroei in koelwatersysemen | Kennislink: "Mosselen, oesters en zeepokken gedijen goed in koelwatersystemen. Voor biologen en chemici vormen dergelijke vastzittende gemeenschappen een interessant studiegebied. Voor de procesoperator ligt het anders: “het kan me niet schelen wat voor beesten het zijn, het koelwatersysteem moet nu schoon”."

'via Blog this'

woensdag 7 maart 2012

jsw003-01checklist_lr.pdf

jsw003-01checklist_lr.pdf: Drinkwater checklist

'via Blog this'

deminiralisatie installatie met doseerpomp.doc

deminiralisatie installatie met doseerpomp.doc: "Demineralisatie-installatie met
doseerpompen"

'via Blog this'

Legionella in drinkwater installaties

22_becquevort1.pdf: Legionella in drinkwater installaties'via Blog this'

Optimaal CO2-doseren

Op lichtrijke dagen moet in een kas zoveel mogelijk van het fotosynthesepotentieel geprofiteerd worden. De CO2 dosering is daarbij een belangrijke factor Optimaal CO2-doseren:

'via Blog this'

Biologische afbraak.pdf

Biologische afbraak.pdf: "Via biologische afbraak kunnen bacteriën bodemverontreini-
gingen efficiënt verwijderen. Als de omstandigheden voor de
bacteriën in de bodem gunstig zijn vindt afbraak van nature
plaats. Daar waar de omstandigheden ongunstig zijn, kan de
biologische afbraak worden gestimuleerd door het toevoegen
van hulpstoffen en/of specifieke bacteriën aan de bodem. We
spreken dan van (in-situ) gestimuleerde biologische afbraak.
Gestimuleerde biologische afbraak is bij uitstek geschikt voor
het verkrijgen van een schone en veilige bodem."

'via Blog this'

Dostec

De unieke DOSTEC wordt uit hoogwaardige componenten opgebouwd. Met zijn zeer grote precisie en uitgebreide beheers- en controlemogelijkheden is de doseerpomp in te passen in geautomatiseerde en volcontinu processen.


'via Blog this'

Atec Systems B.V.

De unieke DOSTEC wordt uit hoogwaardige componenten opgebouwd. Met zijn zeer grote precisie en uitgebreide beheers- en controlemogelijkheden is de doseerpomp in te passen in geautomatiseerde en volcontinu processen. Atec Systems B.V.:

'via Blog this'

Controle drinkwater installaties

Binnenkort krijgt u bezoek van onze inspecteur, die zal controleren of uw installatie voldoet aan de richtlijnen. Zo 
beoordeelt de inspecteur of de kwaliteit in uw installatie gewaarborgd is.
'via Blog this'

zondag 4 maart 2012

Peka Kroef en waterschap werken samen aan schoner water

Het aardappelverwerkende bedrijf Peka Kroef in Odiliapeel (Noord Brabant) en het waterschap tekenden op 24 februari 2011 een intentieverklaring voor verregaande samenwerking in de waterketen.

Peka Kroef en waterschap werken samen aan schoner water:

'via Blog this'

Beton bewust - Alles over betonmortel

Industrieel afvalwater als proceswater.

Beton bewust - Alles over betonmortel:

'via Blog this'

Engiplast - Our engineering, your future

Engiplast - Our engineering, your future:

'via Blog this'

Excursie Zeton - KNCV

Zeton BV, gehuisvest op de Marssteden in Enschede, is een snelgroeiende en innovatieve international die zich bezig houdt met ontwerp, engineering en constructie van turn-key, volledig geautomatiseerde en modulair gebouwde (skid mounted) test installaties en kleinschalige productie units.
Excursie Zeton - KNCV:

'via Blog this'

Hollander techniek: Beste leerschool, de praktijk!

Hollander techniek start eigen praktijkschool.

Hollander techniek: Beste leerschool, de praktijk!:

'via Blog this'

Hellebrekers Technieken | Nieuws

Hellebrekers wint prijs WIT-Award.

Hellebrekers Technieken | Nieuws:

'via Blog this'

Hatenboer-Water Nieuws: Hatenboer-Water introduceert nieuwe huisstijl!

Hatenboer in Rotterdam heeft per 1 maart een nieuwe huisstijl. Tevens wordt de webpagina aangepakt.

Hatenboer-Water Nieuws: Hatenboer-Water introduceert nieuwe huisstijl!:

'via Blog this'

zaterdag 3 maart 2012

woensdag 8 februari 2012

Doseren

Gebruik makend van een flowmeter en een magneetventiel of pomp.

Groene chemie, landbouw en innovatie

Artikel uit 2010 over bio-based chemie. http://www.ser.nl/~/media/DB_Deeladviezen/2010_2019/2010/b29279/b29279_sam.ashx