donderdag 20 november 2014

San Diegans will soon drink purified sewage as drinking water

San Diegans will soon drink purified sewage as drinking water | UTSanDiego.com: "San Diego took a bold step toward greater water independence Tuesday when the City Council unanimously approved long-term plans to recycle sewage into drinking water by using advanced scientific techniques."'via Blog this'

dinsdag 18 november 2014

Presentatie ESTAB na vier jaar onderzoek naar waterzuivering


Presentatie ESTAB na vier jaar onderzoek naar waterzuivering: "De kerngedachte van ESTAB is dat alle stoffen uit het water gehaald kunnen worden door drie manieren van waterzuivering achter elkaar uit te voeren. Namelijk bodempassage, membraanfiltratie en actieve kool. Bij bodempassage wordt water op een natuurlijke wijze gezuiverd doordat het eerst door de bodem van de rivier of duinbekkens stroomt. Op deze wijze wordt water gezuiverd voor ruim 80 procent van de verontreinigingen."'via Blog this'

woensdag 12 november 2014

Nieuwe stappen in ‘ondergrondse waterberging’

Nieuwe stappen in ‘ondergrondse waterberging’: "B-E De Lier en KWR Watercycle Research Institute hebben de handen ineen geslagen om een oplossing te vinden voor het gietwatertekort in de regio Oostland-Westland.  Momenteel wordt er hard gewerkt aan een systeem voor ondergrondse wateropslag in Nootdorp bij Hans van der Goes. Er wordt deze week geboord voor het verzamelen van bodemmonsters en het plaatsen van peilbuizen. De 34 meter diepe bron, die het water zal injecteren, is al klaar. "
'via Blog this'

dinsdag 11 november 2014

Circulair douchesysteem oplossing voor waterschaarste | Blog | Duurzaam Gebouwd

Circulair douchesysteem oplossing voor waterschaarste | Blog | Duurzaam Gebouwd: " Betgem omschrijft de werking van de uitontwikkelde Upfallshower: “Na filtering van water duwt een pomp het water omhoog, waarbij een UV-lamp desinfecteert. Het water stroomt terug en wordt op temperatuur gehouden"'via Blog this'

Water-splitting techniques that could fuel industries and cities | Horizon Magazine - European Commission

Water-splitting techniques that could fuel industries and cities | Horizon Magazine - European Commission: "Professor Matthew Rosseinsky, coordinator of the EU-funded PhotoCatMOF project, agrees that it will be some time before this technology can be applied in our everyday lives. ‘Only if the efficiency gets to be high enough and the cost is reduced to be low enough, can the technology be put into practical applications,’ he said."'via Blog this'

maandag 10 november 2014

Evides - Industriële afvalwaterzuivering Botlek

Evides - industriewater: "Het Rotterdamse haven- en industriegebied Botlek krijgt een centrale afvalwaterzuivering. Vertegenwoordigers van vier organisaties hebben op 6 november 2014 hun handtekening gezet onder een Letter of Intent (LoI) voor de bouw van de Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB)."'via Blog this'

vrijdag 7 november 2014

Tweede Kamer wil duidelijkheid over forse tarieven Kiwa

Tweede Kamer wil duidelijkheid over forse tarieven Kiwa | TaxiPro: "Maar als blijkt dat ook deze tegen woekerwinsten worden verkocht, zullen ook de andere tarieven zeer waarschijnlijk onder de loep worden genomen."'via Blog this'

donderdag 6 november 2014

Unie van Waterschappen | Nieuwsberichten

Unie van Waterschappen
De genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend. Uit 135 inzendingen zijn door de jury 13 genomineerden gekozen. Op 2 december worden de winnaars bekend gemaakt."

'via Blog this'

Zoek je partners bij afvalwaterzuivering

“Waterbedrijven, focus je op afvalwaterzuivering”: "Begin november doet chemiebedrijf Huntsman tijdens het Watervisie-congres uit de doeken welke plannen het heeft voor zijn afvalwaterzuivering. Kees Schols, Site Contracts & Services Manager bij dit chemiebedrijf, legt van tevoren graag uit wat de filosofie van Huntsman is en welke cruciale rol ketensamenwerking daarbij speelt. “Ga als bedrijf niet alles zelf doen. Zoek naar partners die in iets aanvullends succesvol zijn.”"'via Blog this'

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter: "Een combinatie van oever-, membraan-, en actief koolfiltratie verwijdert nagenoeg alle organische microverontreinigingen uit drinkwaterbronnen. Dat blijkt uit een onlangs afgerond internationaal onderzoeksproject waaraan ook verschillende Nederlandse partijen deelnamen."'via Blog this'

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter

Innovatief zuiveringsconcept verwijdert organische microverontreinigingen efficiënter: "Een combinatie van oever-, membraan-, en actief koolfiltratie verwijdert nagenoeg alle organische microverontreinigingen uit drinkwaterbronnen. Dat blijkt uit een onlangs afgerond internationaal onderzoeksproject waaraan ook verschillende Nederlandse partijen deelnamen."'via Blog this'