maandag 28 oktober 2013

Definitie biociden verordening

Definitie: "De nieuwe definitie van biociden in de Verordening luidt:

alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden;
alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of mengsels die zelf niet vallen onder het eerste streepje, en die gebruikt worden met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden."

'via Blog this'

woensdag 12 juni 2013

Nieuwe aanpak inkoop onderhoud Tata Steel

Nieuwe aanpak inkoop onderhoud Tata Steel: "“Ondanks de crisis in Europa en de structurele verschuivingen op de wereldwijde staalmarkt, zien wij een goede toekomst voor ons staalbedrijf in IJmuiden”, zo stelde Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden tijdens de bijeenkomst in het Tata Steel Stadion. “Om in deze ingrijpend veranderde context succesvol te zijn, is het belangrijk dat wij onze klanten een hoge toegevoegde waarde bieden, betrouwbaar leveren en dat tegen een scherpe prijs. Onderhoud speelt daarin een belangrijke rol. Door een andere aanpak van de inkoop van onderhoud willen we de kwaliteit en betrouwbaarheid van het onderhoud verder verbeteren en de kosten verlagen. Wij vragen onze leveranciers om flexibiliteit en vernieuwend denken. De sleutel tot succes voor ons staalbedrijf én onze partners is gelegen in het bundelen van onze krachten om zo efficiënt mogelijk hoogwaardige en innovatieve staalsoorten te produceren. De nieuwe aanpak betekent dat het aantal leveranciers zal dalen. Onze voorkeur gaat ernaar uit om, net als nu, te blijven werken met bedrijven uit de IJmond en de metropoolregio Amsterdam”, aldus Van den Boer."

'via Blog this'

dinsdag 11 juni 2013

Tata Steel IJmuiden gaat bezuinigen op onderhoudswerk | Haarlem

Tata Steel IJmuiden gaat bezuinigen op onderhoudswerk | Haarlem: "Regionale onderhoudsbedrijven moeten er serieus rekening mee houden dat het aantal klussen bij Tata Steel in IJmuiden binnenkort afneemt of dat er daar voor hen zelfs helemaal geen werk meer is."

'via Blog this'

Aa en Maas - website — Waterrapportage Noord-Brabant, persbericht

Aa en Maas - website — Waterrapportage Noord-Brabant, persbericht: "In het oppervlaktewater van Brabantse sloten, beken en rivieren zien we te veel schadelijke stoffen die er niet in thuishoren. Dit vraagt om onze zorg én om slimme maatregelen'."

'via Blog this'

woensdag 17 april 2013

Vervuild proceswater proefboringen schaliegas in Nederland niet naar awzi’s

Vervuild proceswater proefboringen schaliegas in Nederland niet naar awzi’s: "De winning van schaliegas in de Amerikaanse staat Pennsylvania is hoofdverdachte van hardnekkige afvalstromen die de afvalwaterzuiveringen (awzi’s) niet volledig uit het oppervlaktewater kunnen verwijderen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de University of Pittsburgh. In Nederland staat schaliegas op de drempel van introductie. In Nederland waarschuwen de drinkwaterbedrijven al langer voor mogelijke vervuiling van drinkwaterbronnen. Op woensdag 24 april a.s. debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de proefboringen naar schaliegas."

'via Blog this'

zaterdag 6 april 2013

Skylar Tibbits: The emergence of "4D printing" #TED : http://on.ted.com/r8g4