donderdag 26 april 2012

NAWI en Nijhuis Water gaan strategisch samenwerken - Achterhoek - voorpagina - Gelderlander

NAWI en Nijhuis Water gaan strategisch samenwerken - Achterhoek - voorpagina - Gelderlander: "DINXPERLO/ BORCULO - NAWI bv uit Borculo en Nijhuis Water Technology uit Dinxperlo hebben een contract ondertekend voor samenwerking op strategisch niveau. Doel is met name om de gezamenlijke exportbelangen veilig te stellen.

Door de kennis en expertise van beide bedrijven te bundelen kan de internationale markt beter bediend worden. Het productenpakket kan verbreed worden, en de verkoop en service wordt verbeterd, zo luidt de argumenattie van de beide bedrijven."

'via Blog this'

woensdag 11 april 2012

Subsidie voor kennisdeling innovatieve energieprojecten | Subsidiefocus

Subsidie voor kennisdeling innovatieve energieprojecten | Subsidiefocus: "Voert u innovatieve projecten uit op het gebied van energie? En heeft u een landbouwonderneming? Dan kunt u subsidie krijgen als u uw kennis en ervaring deelt met andere Nederlandse agrarische ondernemers. Hiervoor is de regeling Demonstratieprojecten Schoon en Zuinig geopend."

'via Blog this'

dinsdag 10 april 2012

AgriHolland Nieuws: Ctgb wil speendipmiddelen op basis van jodium toelaten

AgriHolland Nieuws: Ctgb wil speendipmiddelen op basis van jodium toelaten: "Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het voornemen te besluiten tot toelating 27 middelen op basis
van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college kan besluiten tot toelating, dient het ontwerpbesluit twee weken ter inzage te liggen. Het gaat om een zestal biociden en 21 varianten van speendipmiddelen voor toepassing in de melkveehouderij met jodium als werkzame stof. Tegen het ontwerpbesluit kan tot en met 19 april bezwaar worden ingediend.
Ino GRIF, TEVAN-PANOX(1816)
"

'via Blog this'

dinsdag 3 april 2012

KWR Watercycle Research Institute

KWR Watercycle Research Institute: "Gezond water, duurzaam watergebruik en een efficiënte en innovatieve drinkwatervoorziening. Dit zijn de belangrijke onderzoeksthema’s van de Nederlandse drinkwatersector. Op 29 en 30 maart vieren de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven dat ze al veertig jaar gezamenlijk hun onderzoek en kennisuitwisseling organiseren en blikken ze terug op de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen tien jaar. KWR Watercycle Research Institute, het kennisinstituut van de waterbedrijven, is coördinator en uitvoerder van het bedrijfstakonderzoek (BTO). Het feit dat de drinkwaterbedrijven collectief en structureel investeren in wetenschappelijk, innovatief onderzoek is uniek in de wereld.  "

'via Blog this'

Vakblad voor de Bloemisterij | TOM en TNO werken aan schoon spuiwater

Vakblad voor de Bloemisterij | TOM en TNO werken aan schoon spuiwater: "De Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) en TNO zijn samen een onderzoeksproject opgestart om technologie te ontwikkelen om resten gewasbeschermingsmiddelen uit drainwater te verwijderen."

'via Blog this'

Nijhuis Water

Nijhuis water technology heeft serieuze stappen gezet met de verkoop en de bouw van
biogasinstallaties. momenteel wordt in cornwall bij sharp’s brewery, in het zuidwesten
van engeland, een anaerobe waterzuivering
gebouwd die rond Pasen van dit jaar volledig
operationeel moet zijn. bovendien heeft nijhuis
zojuist een contract getekend voor de bouw
van een vergistinginstallatie voor een van de
grootste leveranciers van kippenproducten van
de oekraïne.


'via Blog this'

zondag 1 april 2012

Reiniging / Desinfectie | PMT

Reiniging / Desinfectie | PMT: "De planning en productie van de was- en droogsystemen zijn gebaseerd op de wereldwijd erkende standaards en richtlijnen alsmede op de richtlijnen in het land van installatie:"

'via Blog this'

Imtech NV - Schoon drinkwater na natuurramp, desinfectie met chloor

Imtech NV - Schoon drinkwater na natuurramp, desinfectie met chloor: "Na natuurrampen is het van groot belang om voldoende schoon drinkwater te hebben om te voorkomen dat er epidemieën uitbreken. Hier zijn eenvoudige zuiveringsinstallaties voor, die relatief makkelijk te bedienen moeten zijn omdat geschoold personeel vaak niet voor handen is.
Martijn heeft een simulatie gemaakt van het chloordesinfectie proces rekening houdend met de verschillende fasen die de zuivering doorloopt en de producten die daarbij vrijkomen. Dit model zal worden overgedragen aan de Technische Universiteit van Bandung (Indonesië) en daar zal het daadwerkelijk gebruikt worden voor verdere ontwikkeling en bedrijfsvoering van een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Wel heeft hij een sterke aanbeveling gedaan om het model verder te testen met data die specifiek is voor de Indonesische situatie."

'via Blog this'