dinsdag 10 april 2012

AgriHolland Nieuws: Ctgb wil speendipmiddelen op basis van jodium toelaten

AgriHolland Nieuws: Ctgb wil speendipmiddelen op basis van jodium toelaten: "Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het voornemen te besluiten tot toelating 27 middelen op basis
van een werkzame stof die niet eerder in Nederland is toegelaten. Voordat het college kan besluiten tot toelating, dient het ontwerpbesluit twee weken ter inzage te liggen. Het gaat om een zestal biociden en 21 varianten van speendipmiddelen voor toepassing in de melkveehouderij met jodium als werkzame stof. Tegen het ontwerpbesluit kan tot en met 19 april bezwaar worden ingediend.
Ino GRIF, TEVAN-PANOX(1816)
"

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten