dinsdag 17 juli 2012

EUROPA - Press Releases - Milieu: veiligere regelgeving voor biociden

EUROPA - Press Releases - Milieu: veiligere regelgeving voor biociden: "Vandaag treedt de nieuwe biocidenregelgeving in werking die een sterke impuls aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu zal geven. Biociden zijn noodzakelijk voor de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor mensen en dieren of die schade aan materialen veroorzaken. Maar aangezien de eigenschappen ervan echter ook risico's voor mensen, dieren en het milieu kunnen vormen, moeten zij strikt worden gereguleerd. De nieuwe regelgeving inzake biociden verhoogt de veiligheid van deze chemische producten en vereenvoudigt de procedure voor de toelating ervan op de EU-markt. Dit komt het vrije verkeer van biociden in de eengemaakte markt ten goede."

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten