zondag 2 september 2012

Waterschappen tekenen intentieverklaring voor biobased Brabant | | BioBased EconomyBioBased Economy

Waterschappen tekenen intentieverklaring voor biobased Brabant | | BioBased EconomyBioBased Economy: "Donderdag 30 augustus ondertekenen de Brabantse Waterschappen en vertegenwoordigers van 11 Brabantse bedrijven de “Intentieverklaring Brabantse Bedrijven en Waterschappen werken samen aan innovatie voor een Biobased Brabant”. Nog 4 bedrijven hebben aangegeven deel te willen nemen en de verklaring later te ondertekenen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten