donderdag 15 maart 2012

Desinfectie

Desinfectie: "Desinfectie is het doden, inactiveren of verwijderen van ziekte verwekkende organismen. Helaas bestaat er nog geen duidelijke norm voor desinfectie. Wel is het duidelijk dat instrumenten voor sterilisatie gedesinfecteerd dienen te worden. Desinfectie of eigenlijk decontaminatie van medische instrumenten vind bij voorkeur thermisch plaats. Dat wil zeggen door verhitting van de instrumenten. Het desinfecteren vindt plaats, direct na het reinigingsproces bij voorkeur in de wasmachine. Hierbij worden de instrumenten gespoeld door middel van water op een temperatuur boven de 90°C. "

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten