zaterdag 31 maart 2012

DELFT ZOEKT DAADKRACHTIGE INNOVATORS DIE BRAK GRONDWATER OMZETTEN IN BRUIKBAAR WATER | Delftse Post | dé Weekkrant

DELFT ZOEKT DAADKRACHTIGE INNOVATORS DIE BRAK GRONDWATER OMZETTEN IN BRUIKBAAR WATER | Delftse Post | dé Weekkrant: "In Delft Noord wordt jaarlijks 10 miljoen m3 brak grondwater opgepompt en geloosd op zee. Dit water kan worden gebruik als grondstof voor bijvoorbeeld gietwater (Greenporttelers), drinkwater, koelwater of proceswater (industrie). Daarvoor moet het grondwater slim gezuiverd worden. Daarom organiseert Delft Blue Technology (DBT) in samenwerking met de Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord (GR) twee bijeenkomsten voor marktpartijen die door toepassen van innovatieve technieken een goed haalbare business case zien."

'via Blog this'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten